Tags:
create new tag
view all tags
Mail  
Phone  
Mobile  
Skype  

vanchuyen sgmoving

Info:
Title:
Department:
Organization:
URL: CÁC DỊCH VỤ CÔNG TY Dịch Vụ Chuyển Đồ ĐANG CUNG CẤP Công ty Dịch Vụ Chuyển Đồ là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực chuyển nhà, chuyển văn pḥng tại TpHCM. Chúng tôi luôn tự hào khi khách hàng yêu thích và lựa chọn mỗi khi cần vận chuyển đồ đạc. Hiện này ngoài chuyển nhà cho các hộ gia đ́nh, vận chuyển văn pḥng cho doanh nghiệp. Dịch Vụ Chuyển Đồ c̣n cung cấp dịch vụ cho thuê & chuyển kho xưởng cho các xí nghiệp với lượng máy móc thiết bị lớn. Chúng tôi đầu tư số lượng xe tải lớn để phục vụ chuyên chở hàng hóa trong nội thị Tphcm và các vùng phụ cận. Ngoài ra 2 dịch vụ phụ trợ là đóng gói hàng hóa và bốc xếp hàng hóa sẽ kết hợp với taxi tải để tạo nên bộ 3 hoàn hảo phục vụ quư khách hàng. Liên hệ Dịch Vụ Chuyển Đồ ngay hôm nay để được nhận được sự tư vấn tận t́nh. Các dịch vụ SG Moving đang cung cấp: - Cho thuê xe tải chở hàng: https://dichvuchuyendo.net/xe-tai-cho-hang - Cho thuê xe cẩu tại TPHCM: https://dichvuchuyendo.net/dich-vu-cho-thue-xe-cau-tphcm - Dịch vụ chuyển nhà: https://dichvuchuyendo.net/dich-vu-chuyen-nha - Dịch vụ chuyển văn pḥng: https://dichvuchuyendo.net/chuyen-van-phong - Dịch vụ chuyển kho xưởng: https://dichvuchuyendo.net/chuyen-kho-xuong Thông tin liên hệ: Trụ sở: 106 Đường DC9, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM Đ/c 1: 63 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Quận. Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Đ/c 2:172 Phan Đ́nh Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận, TPHCM Đ/c 3: 549/71/1 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận G̣ Vấp, TPHCM Điện thoại: 1800 6032 0898 147 879 Email: saigonmoving24h@gmail.com
Location:
Region:
Country: Vietnam
Watchlist Changes of vanchuyen:
Info None (empty watchlist)
Arrow right Watchlist details
Tag Cloud of vanchuyen:
Unrecognized action

My Links

My Personal Preferences

  • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
    • Set EDITMETHOD = wysiwyg

  • Fixed pulldown menu-bar, on or off. If off, the menu-bar hides automatically when scrolling.
    • Set FIXEDTOPMENU = off

  • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
    • Set LINKTOOLTIPINFO = off

  • More preferences TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).

Related Topics

UserForm
First Name vanchuyen
Last Name sgmoving
Titles

Email

Telephone

Mobile

Skype ID

Department

Organization

URL CÁC DỊCH VỤ CÔNG TY Dịch Vụ Chuyển Đồ ĐANG CUNG CẤP Công ty Dịch Vụ Chuyển Đồ là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực chuyển nhà, chuyển văn pḥng tại TpHCM. Chúng tôi luôn tự hào khi khách hàng yêu thích và lựa chọn mỗi khi cần vận chuyển đồ đạc. Hiện này ngoài chuyển nhà cho các hộ gia đ́nh, vận chuyển văn pḥng cho doanh nghiệp. Dịch Vụ Chuyển Đồ c̣n cung cấp dịch vụ cho thuê & chuyển kho xưởng cho các xí nghiệp với lượng máy móc thiết bị lớn. Chúng tôi đầu tư số lượng xe tải lớn để phục vụ chuyên chở hàng hóa trong nội thị Tphcm và các vùng phụ cận. Ngoài ra 2 dịch vụ phụ trợ là đóng gói hàng hóa và bốc xếp hàng hóa sẽ kết hợp với taxi tải để tạo nên bộ 3 hoàn hảo phục vụ quư khách hàng. Liên hệ Dịch Vụ Chuyển Đồ ngay hôm nay để được nhận được sự tư vấn tận t́nh. Các dịch vụ SG Moving đang cung cấp: - Cho thuê xe tải chở hàng: https://dichvuchuyendo.net/xe-tai-cho-hang - Cho thuê xe cẩu tại TPHCM: https://dichvuchuyendo.net/dich-vu-cho-thue-xe-cau-tphcm - Dịch vụ chuyển nhà: https://dichvuchuyendo.net/dich-vu-chuyen-nha - Dịch vụ chuyển văn pḥng: https://dichvuchuyendo.net/chuyen-van-phong - Dịch vụ chuyển kho xưởng: https://dichvuchuyendo.net/chuyen-kho-xuong Thông tin liên hệ: Trụ sở: 106 Đường DC9, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM Đ/c 1: 63 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Quận. Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Đ/c 2:172 Phan Đ́nh Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận, TPHCM Đ/c 3: 549/71/1 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận G̣ Vấp, TPHCM Điện thoại: 1800 6032 | 0898 147 879 Email: saigonmoving24h@gmail.com
Location

Region

Country Vietnam
Status Update

Topic revision: r1 - 2021-09-07 - TWikiRegistrationAgent
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback