Tags:
create new tag
view all tags

خصوصیاتی كه فكر نمی كنید تلویزیون شما داشته باشد !

پشتیبانی تلویزیون سامسونگ

پشتیبانی تلویزیون سامسونگ سعی دارد در این مطلب شما را از خصوصیاتی که تلویزیون های نسل جدید دارند و شما نمی دانید، آگاه کند.

در تلویزیون ها ویژگی و امكانات زيادی وجود دارد كه به شکل مكمل تصاویر و صدا ارائه می کنند. كاربران از اين خصوصیات اطلاع كافی ندارند، در حالی كه می تواند تاثیر بسیاری در كیفیت تصویر ایجاد كند. برای نمونه ویژگی Game Mode يا حالت بازی در بعضی از تلویزیون وجود دارد و كاربرد و كارایی آن می توان لذت و هیجان بازی را دو چندان كند.

اگر مخاطب با اين ویژگی آشنایی نداشته باشد و از آن استفاده نكند از شور و هیجان كنسول های بازی روی صفحه نمایش بی بهره خواهد بود. ما در اين نوشته به ویژگی كه در تلویزیون های جدید اتخاذ شده بوده و كاربرد و كارایی زيادی دارد می پردازیم اين ویژگی تحت عنوان Filmmaker و Game Mode در تلویزیون ها نقش آفرینی می كند كه به طور مفصل آن را توضیح می دهیم:

Game Mode چیست؟

ویژگی Game Mode را می توان با کمک ریموت كنترل فعال كرد. اين ویژگی كمک می كند تا تصاویر با سرعت زياد ارائه شود تا مخاطب يا گیمر بتواند نتیجه كاركرد را سریعا روی صفحه نمایش مشاهده كند. مد های تصویر بیشتر به صفحه نمایش و پردازنده مربوط می شوند و حالت های آن را می توان به شکل دستی انتخاب كرد. ویژگی Game Mode از مدت ها پیش در تلویزیون ها گنجانده شده است ولی ویژگی Filmmaker Mode نسبتا جدید است كه آن را توضیح می دهیم.

Filmmaker mode چیست؟

Filmmaker به معنی سازنده فیلم بوده و Mode هم به معنی حالت است، تا به اينجا معنی لغوی اين اصطلاح و ویژگی را ارائه داده ایم. ولی اين ویژگی چه كارایی دارد و چرا در تلویزیون ها اتخاذ شده است؟ اين ویژگی در تلویزیون های جدید قرار گرفته بوده و بلا استثنا همه شركت ها در تلویزیون ها خود از آن استفاده كرده اند. اين ویژگی یک حالت از نمایش تصویر استف درست مثل Game Mode و يا Standard در منوی تلویزیون قرار می گیرد و با فشار دادن یک دكمه روی ریموت كنترل می توان از آن بهره مند بود. Filmmaker Mode یک حالت از نمایش تصویر روی صفحه نمایش است.

Filmmaker Mode سینما را به خانه بياورید .

در واقع اين حالت از نمایش تصویر بسيار تكنیكال و سفارشی است. كسانی كه فیل ها را می سازند برای نمونه كارگردانان دوست دارند فیلم مطابق آنچه خودشان می خواهند روی صفحه نمایش ظاهر شود درست مثل یک اجرای تاتر در سینما. شما در یک سكانس تاتر در سینما چه چیزی را می بینید؟ شما تصویر طبیعی، صدای طبیعی و نمایش تصویر به شکلی كاملا واقعیت را مشاهده می كنید و چیزی غیر از اين نیست. در حالت Filmmaker هم همین خصوصیات تصویر را مشاهده می كنید ولی اين بار در سینما نه بلكه روی صفحه نمایش تلویزیون در منزل خود نظاره گر خواهید بود.

چرا Filmmaker Mode به تلویزیون ها راه پیدا كرد؟

فیلم سازان و كارگردانان دیدگاهی متمایز با تولید كننده گان تلویزیون دارند، آن ها می خواهند فیلم مطابق میل خودشان روی صفحه نمایش تلویزیون ها ارائه شود و شور هیجان طبیعی را داشته باشد كه كاملا هم دیدگاهی پسندیده است، از طرفی تولید كنندگان تلویزیون می خواهند افكت ها و بلور و نویز تصاویر را به حداقل برسانند كه اين دیدگاه هم مورد قبول است. تولید كنندگان تلویزیون و فیلمسازان تصمیم گرفتند تا از یک ویژگی در تلویزیون ها استفاده شود تا بتوان در صورت ضرورت از آن استفاده كرد تا در آخر در قالب مد تصویر در منوی تلویزیون قرار گرفت.

Filmmaker Mode را كدام برند های تلویزیون استفاده می كنند؟

با توجه به اينكه اين ویژگی جدید است در تلویزیون های جدید می توان آن را يافت و از آن استفاده كرد. شركت هایی چون ال جی، سونی، سامسونگ، ویزیو، پاناسونیک و فیلیپس در تولیدات سال جدید خود از ویژگی Filmmaker Mode استفاده كرده اند.

بررسی تخصصی ویژگی Filmmaker Mode

در تلویزیون های مدرن تصاویر از قبل پردازش می شوند و برای اين منظور در بین فریم های واقعی تصویر، فریم های دیگری برای كاهش نویز و بلور تصویر نمایش داده می شود كه به آن Soap opera Effect گفته می گردد. اين ویژگی یعنی اتخاذ فریم ها در بین فریم های واقعی تصویر، تحت عنوان های مختلفی ارائه شده است. افزایش فریم تصویر برای كاهش نویز و بلور در تصویر تحت عنوان Tru Motion برای ال جی، Motion Flow برای سونی و Auto motion Plus برای شركت سامسونگ است.

هالیوود Hollywood و دیگر شركت های تولید كننده فیلم از استاندارد سینمایی 24p استفاده می كنند، یعنی 24 فریم در ثانیه روی صفحه نمایش دهنده ارائه می گردد. تصاویر روی تلویزیون های مدرن تا 60 فریم و يا حتی 120 فریم بر ثانیه ارائه می شود حالا می توان متوجه شد كه تعداد فریم های اضافه شده به تصویر بسيار زياد بوده و تاثیری كه اين فریم های اضافه بر تصویر نهایی می گذارد دو جه مثبت ومنفی دارد:

  1. اضافه شدن فریم در تلویزیون های مدرن بلور و نویز تصویر را كاهش می دهد و موجب می شود تصویر بسيار روان واضح ارائه شود و هیچگونه Latency يا بریدگی در تصویر نباشد.
  2. اضافه شدن فریم ها در بین فریم های اصلی كه 24 عدد است موجب می شود حالت طبیعی فیلم به هو خورده و بیشتر تصویر حالتی مصنوعی به خود بگیرد.

Filmmaker Mode نوآوری كدام شركت است؟

اين ویژگی به هیچ شركت يا موسسه ای تعلق ندارد بلكه یک تصمیم بود كه از طرف متحدان UHD و جمعی از مشاركت كننده گان مثل برادران وارنر، پارامونت، یونیورسال و تكنیكالر به یک استاندارد تبدیل شد. اين متحدان در صنعت معمولی می باشند ولی جنبه های تكنیكی مثل رزولوشن و عمق رنگ را بیشتر مورد بررسی قرار می دهند.

در نهایت ...

شركت های تولید كننده تلویزیون در سال جدید ویژگی جدید تحت عنوان Filmmaker Mode را در تلویزیون های خود قرار داده اند. اين ویژگی كمک می كند تا بتوان فیلم ها را در حالت طبیعی و سینمایی تماشا كرد. اين ویژگی به هیچ شركتی تعلق نداشته بلكه حاصل تلاش متحدان UHD است كه در آخر به یک استاندارد تبدیل شده است. جدا از تصویری طبیعی با اين ویژگی سرعت و يا Low Latency در ارائه تصویر محقق می گردد. اين ویژگی با کمک ریموت كنترل تلویزیون های جدید و با فشار دادن یک دكمه اختصاصی روی تصویر نمایش داده شونده اعمال می شود و می توان با همان دكمه آن را غیر فعال كرد.

Topic revision: r1 - 2021-05-01 - PirBorna
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback