Tags:
create new tag
view all tags
نکات مهم در خصوص محافظت و نگهداری از جاروبرقی

یکی از مهمترین وسایل خانگی

در منزل هر فردی جاروبرقی میباشد که در صورت خرابی علاوه بر هزینه های زیاد مدتی منزل از این وسیله بی بهره می ماند تا تعمیرات جاروبرقی را انجام دهید و کارایی اولیه خود را پیدا کند.
هر وسیله برقی امکان خرابی و استهلاک قطعات را دارد اما ما قصد داریم با ذکر نکاتی به شما آموزش استفاده درست و حداقل به تاخیر انداختن خرابی قطعات را بیاموزیم.
دقت داشته باشید در جاروبرقی ها از دو نوع کیسه دایمی و کیسه به اصطلاح یک بار مصرف استفاده شده است.توصیه ما به شما استفاده از کیسه های یک بار مصرف میباشد اما چرا؟ کیسه های دایمی به مرور و بعد از مدتی استفاده منافذشان دچار گرفتگی شده که شما به چشم این مشکل را حس نمیکنید اما مکش جاروبرقی را به شدت پایین میاورد و بعد از مدتی استفاده موتور جاروبرقی شما عملا مکش خود را از دست داده و احتیاج به تعویض پیدا میکند.

شما میتوانید در نمایندگی تعمیرات جاروبرقی سامسونگ در تهران تعویض پاکت را انجام دهید.
اما نکته دیگر در خصوص پاکتهای دایمی جاروبرقی مساله نظافت و تمیز کردن میباشد که با توجه به حجم بالای خاک و گرد و غبار در هنگام پاکسازی این ذرات در هوا پخش شده و باعث آسیب رساندن به گلو و ریه مصرف کننده میشود.
دقت در تعویض به موقع کیسه به کار رفته نکته بسیار مهمی است که مصرف کننده حتما باید دقت لازم را در این خصوص داشته باشد.
به جز کیسه ها فیلتری نیز برای مواقع ضروری در دستگاه در نظر گرفته شده است که در صورت توجه نکردن مشتری به تعویض به موقع کیسه خاک هایی که به بیرون سرایت میکند وارد موتور نشود و تا حدی از سوختگی موتور جلوگیری شود.

تعویض فیلتر در مرکز تعمیرات جاروبرقی بوش در تهران انجام میگیرد.

دقت داشته باشید که فیلتر هوای ذکر شده نیز هر سال باید تعویض شده و فیلتر جدید جایگزین شود.
اما نکته دیگر در خصوص نگهداری از جاروبرقی استفاده درست و مناسب از دستگاه میباشد که در راهنمای دستگاه نیز به این نکات اشاره دقیق تری شده است به عنوان مثال اغلب مشتریان همیشه از بالاترین توان جاروبرقی خود در نظافت تمامی سطوح استفاده میکنند که یکی از بزرگترین اشتباهات میباشد در تمامی جارو برقی های موجود در بازار توان بر اساس استفاده تفکیک شده و به کاربر نیز تفهیم شده است.
بعضی موقع ها شاید مشاهده کردید که در هنگام استفاده از جاروبرقی دستگاه خود به خود خاموش میشود این مشکل به دلیل استفاده طولانی مدت از دستگاه و داغ شدن بیش از حد موتور و دستور خاموشی از برد میباشد و با گذر زمان موجب آسیب دیدن موتور دستگاه میشود،باید تا حد ممکن از توان مناسب با نظافت سطوح استفاده کنید تا فشار بی دلیل به موتور دستگاه وارد نشود و دستگاه مستهلک نشود.

تعمیر24 مرکز تعمیرات لوازم خانگی و نمایندگی 50 برند مطرح از قبیل نمایندگی تعمیرات جاروبرقی الجی در تهران
نکته دیگر و بسیار مهم نرفتن آب داخل موتور میباشد در صورت برخورد آب با سیم پیچی موتور،موتور فورا سوخته و به هیچ عنوان قابل استفاده نخواهد بود.اما شاید همه مصرف کنندگان این نکته را رعایت میکنند اما هنوز خیلی از دستگاه ها به همین علت موتور فابریک خود را از دست میدهند اما چرا؟به این دلیل که اغلب تصورشان از آب صرفا سطح مملو از آب میباشد و سطوح با مقدار آب کم و به اصطلاح نمدار را از این قاعده مستثنا میدانند که همین مورد همواره باعث آسیب دیدن موتور و از بین رفتن سیم پیچ آن میشود که حتی پس از تعمیر نیز کیفیت مشابه روز اول را ندارد.
مورد دیگر خرابی های جارو مربوط به قطعی سیم جمع کن میباشد که این نیز صرفا به دلیل استفاده نا درست مصرف کننده از دستگاه میباشد. کشیدن سیم برق و یا بد جا زدن سیم باعث پارگی و یا خرابی فنر سیم جمع کن میباشد،گاهی نیز سیم جمع کن دچار شکستگی قاب داخلی میشود که هیچ وقت همانند روز اول عمل نمیکند دقت داشته باشید سیم برق را با حوصله و دقت جمع کنید.
در پایان لازم به ذکر است که با رعایت موارد فوق استهلاک جاروبرقی خود را به حداقل میرسانید اما خرابی در هر وسیله برقی ممکن است پیش بیاید.

Topic revision: r1 - 2020-10-03 - ValiGholami
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback