Tổng hợp thng tin bảng xếp hạng bng đ của cc giải đấu hng đầu chu u 1. Bảng xếp hạng bng đ Anh

Sau khi loạt trận của vng 17 kết thc th những vị tr trn bảng xếp hạng bng đ Anh c sự xo trộn mạnh, Liverpool vẫn chiếm trệ trn ngi đầu bảng với 33 điểm, kế sau đ l sự vươn ln mạnh mẽ của MU cũng với 33 điểm nhưng thi đấu t hơn 1 trận. Sau khi nhận thất bại 1 - 3 trn sn nh trước Man City th chelsea đ tụt xuống vị tr thứ 9 trn bảng xếp hạng bng đ anh, tuy nhin họ chỉ km vị tr dự cp C1 ma sau chỉ đng 3 điểm v tnh hnh vẫn cn khả quan với đon qun o xanh. Trong khi đ Sheffield United vẫn đang chm su trong khủng hoảng khi chỉ mới c được 2 điểm sau 17 trận đ đấu v nằm ở cuối bảng xếp hạng, đứng ở vị tr thứ 19, 20 lần lượt l West Bromwich với 8 điểm v Fulham với 11 điểm.

2. Bảng xếp hạng vng loại euro 2020

Bảng xếp hạng vng loại Euro 2020 đến thời điểm hiện hiện tại khng c qu nhiều biến động hay bất ngờ no xảy ra, khi những vị tr đầu bảng vẫn l sự thống trị của Anh, Ukraina, Đức, Thụy Sĩ, Croatia, Ty Ban Nha, Ba Lan, Php, Bỉ v khi họ thể hiện sức mạnh vượt trội hơn hẳn những đội tuyển cn lại trong bảng đấu của mnh. Tuy vy, khng hẳn l cơ hội đ hết với những đội khc, khi vẫn cn đ sự cạnh tranh giữa vị tr thứ 2 bởi sự chnh lệnh điểm số l khng đng kể. V những vng đấu tiếp hứa hẹn sẽ diễn ra v cng hấp dẫn v kịch tnh. Để tm hiểu r hơn về tin tức chuyển nhượng, tin tức chuyển nhượng Mu, chấn thương trong bng đ, mời bạn đến với http://bongda360.org/ . Bongda360 l trang web lun cập nhất những tin tức thể thao nng hổi nhất, đưa ra gc nhn ton cảnh về bng đ. Tổng hợp bongda360.org

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r1 - 2021-01-11 - HuynhLanmoc
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback