Bảng xếp hạng bóng đá châu Á 2021 mới nhất

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đă kết thúc năm 2020 với vị trí 93 trên bảng xếp hạng FIFA châu Á. Đoàn quân của thầy Park đă thăng tiến 1 bậc sau khi vượt qua Madagascar so với thời điểm đầu năm.

Nhưng trên thực tế, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 th́ đội tuyển Việt Nam đă không có bất ḱ trận đấu nào ở cấp độ quốc tế và v́ thế chúng ta không cải thiện vị trí đáng kể trên bảng xếp hạng là điều dễ hiểu.

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang xếp vị trí thứ 14 và bỏ xa Thái Lan lên đến 81 điểm để chiễm trệ vị trí đứng đầu tại khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển xếp sau lần lượt là Philippines (thứ 124), Myanmar (thứ 137), Malaysia (thứ 153), Singapore (thứ 158), Indonesia(thứ 173), Campuchia (thứ 173), Lào (thứ 188), Brunei (thứ 191), Timo Leste (thứ 197).

C̣n xét về cấp độ trẻ th́ đội trẻ th́ U23 Việt Nam đại diện tham gia ṿng chung kết U23 châu Á 2020. Trên bảng xếp hạng ṿng loại u23 châu Á 2020 th́ đội bóng của chúng ta đang xếp cuối bảng D với 2 điểm sau khi có 2 trận ḥa và nhận 1 thất bai. Các đội xếp trên lần lượt gồm Triểu Tiên (3 điểm), Jordan (5 điểm) và UAE cùng 5 điểm nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng. Với việc chỉ có được 2 điểm sau 3 ṿng đầu th́ U23 Việt Nam đă chính thức dừng bước. Một thành tích đáng quên sau khi dành lấy vị trí Á quân ở giải đấu gần nhất. Để t́m hiểu rơ hơn về tin tức trong bóng đá, mời bạn đến với http://bongda360.org/ . Bongda360 là trang web luôn cập nhất những tin tức thể thao nóng hổi nhất, đưa ra góc nh́n toàn cảnh về bóng đá. Tổng hợp bongda360.org

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r1 - 2021-01-11 - HuynhLanmoc
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback