Tags:
create new tag
view all tags
Mail  
Phone  
Mobile  
Skype  

Taşınabilir Evler

Info:
Title:
Department:
Organization:
URL:  
Location:
Region:
Country: Turkey
Watchlist Changes of Taşınabilir Evler:
Info None (empty watchlist)
Arrow right Watchlist details
Tag Cloud of Taşınabilir Evler:
Unrecognized action
Tiny house aslında taşınabilir bir ev sistemi. Altında tekerlekleri olduğu ve bir araç üzerinde ya da çekilerek taşınabildiği için her yere kurabilirsiniz. İmar izni olmayan bir arsaya veya sit alanı ilan edilen bir yere de kurulabilir. Bu evleri cazip kılan en önemli avantaj, istediğiniz yere, belediyeden vs. onay almadan da kurabiliyor olmanız. Bu evler karavan belgeli araç olarak geçiyor ve karayolları yönetmeliği çerçevesinde üretiliyor. Araç sıfatında olduğu için imar kanunu’na tabi değil. İsterseniz köydeki tarlanıza, bağınıza, bahçenize, Ege'de beğendiğiniz bir arsaya kurabilirsiniz. Evler taşınabilir özelliği dolayısıyle çelik konstrüksiyon iskelet ve izolastonlu duvar paneli duvarlarla yapılarak alt taban yine izolasyonlu katmanlı plaka ve çatıdada dışta sandıviç panel içte asma tavan yapılmaktadır. Elektrik ve su tesisatı gömme olarak yapılmış ve merkezi bir noktada toplanmaktadır. Kullanılan alminyum kapı ve pencereler de ısı izolasyonlu imal edilmiştir. Üretici firma tarafından açıklanan verilere göre, kurulumu tamamlandıktan sonraki boyutunun 64 metrekare olduğu belirtildi. 20 metrekarelik depolama alanı ve ayarlanabilir duvarları ile kolayca değişiklikler yapılabilir. Güneş panelleri eklenebilir ve böylece şehirden istediğiniz kadar uzaklaşabilirsiniz.
UserForm
First Name Taşınabilir Evler
Last Name

Titles

Email

Telephone

Mobile

Skype ID

Department

Organization

URL

Location

Region

Country Turkey
Status Update

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2022-02-18 - siteler
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback